Mısır’da keşfedilen tapınak, daha önce bilmediğimiz bir ritüeli de ortaya çıkarttı

Arkeologlar, Mısır’daki bir tapınakta daha önce hiç görülmemiş bir ritüeli anlatan bir türbe keşfettiler. Bu keşif, 3. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişe sahip Berenike şehri antik limanının dini kompleksinde yapıldı. Kompleksin kendisi, 700 yıl sonra, Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşü ve son yüzyılında inşa edildiğinden dolayı göreceli olarak daha modern bir yapı grubu olarak biliniyor.

Yeni bulunan ibadet yeri, bir şahin kültüyle ilişkili bir ritüel işlevi öneren ve MS dördüncü ila altıncı yüzyıllara tarihlenen malzeme nedeniyle araştırmacılar tarafından “Şahin Tapınağı” olarak adlandırıldı. Bu süre sırasında şehir, Mısır’ın Doğu çölünün diğer birçok bölgesine yayılmış olan Nubian bölgesinden göçebe bir grup insan olan Blemmyes tarafından kısmen işgal edildi.

Bu bulgu, Blemmy’lerin dini uygulamalarına ve onları Mısır inanç sistemiyle nasıl birleştirdiklerine dair yeni fikirler veriyor. Tapınağa adını veren en inanılmaz bulgu, tapınağın içine gömülmüş, çoğu başsız 15 şahinin bulunmasıydı. Mumyalanmış şahinlerin gömülmesi başka tapınaklarda da görülmüş olsa da, genellikle tek başına bir tane bulunuyordu. Bu yüzden de yumurtalarla birlikte birden fazla kuşun bulunması eşsiz bir keşif olarak nitelendiriliyor.

Sikait Projesi araştırma ekibi direktörü Profesör Joan Oller Guzmán yaptığı açıklamada, “Maddi bulgular özellikle dikkat çekicidir ve zıpkınlar, küp şeklindeki heykeller ve dini faaliyetlerle ilgili göstergeleri olan bir stel gibi adakları içerir” dedi.

“Kafa kaynatmak uygun değildir”

Maddi buluntular arasında stel özellikle ilgi çekici görülüyor. Bir tanrının ortaya çıkışını tasvir ettiğine inanılan stelin üzerinde “Burada kafa kaynatmak uygun değildir” yazan bir yazıt bulunuyor. Dini bir tapınakta böyle bir yasak Berenike’de daha önce görülmemiştir ve bu ayinin tapınakta yapılmasının din dışı bir eylem olduğunu ima ediyor. Bu yüzden, bu ayin muhtemelen başka bir yerde gerçekleştiriliyordu.

Profesör Oller’in söylediğine göre, “bütün bu unsurlar, Mısır geleneklerini Blemmy’lerin katkılarıyla birleştiren, muhtemelen tanrı Khonsu’ya tapınmayla ilgili teolojik bir temel tarafından sürdürülen yoğun ayin faaliyetlere işaret ediyor. Keşifler, Roma İmparatorluğu’nun çöküşü sırasında Doğu çölünde yaşayan bu yarı göçebe insanlar, Blemmy’ler hakkındaki bilgimizi genişletiyor.

Ekibin çalışma hipotezi, bu tapınağın daha eski olduğu ve Blemmye’ler gelmeden ve dini törenleri için yeniden kullanılmadan önce farklı bir kullanıma sahip olduğu yönünde. Berenike’de Mısır dini törenleri aynı anda yapılmaya devam ettiğinden, bu yarı göçebe insanların Mısır geleneklerini uygulamalarına dahil ederek yeni ayinler eklemeleri mümkün gözüküyor.

Çalışma Amerikan Arkeoloji Dergisi’nde yayınlandı…

Yorum yapın

vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 vozol 10000 vozol 12000 vozol puff time casino casino siteleri