Yargıtay’dan “Kırık kargo” hakkında emsal karar!

Birçok kişi çevrim içi alışveriş sitelerini aktif bir şekilde kullanıyor. Üstelik yalnızca teknolojik cihazlar değil, kıyafet, mobilya, gıda ürünleri hatta ev ve otomobil bile satın alınıyor. Fakat aldığımız ürünler elimize ulaşana kadar kargo sürecinde başına pek çok şey gelebiliyor. Bugün ise konuya ilişkin “kırık kargo” üzerine emsal bir karar alındı.

Bir vatandaş internet sitesi üzerinden çevrim içi bir şekilde Türk Kahvesi makinesi satın aldı. Ürünün kutusunu açtıktan sonra kırık olduğunu fark ederek Tüketici Hakem Heyeti’ne müracaat etti. Sonrasında Yargıtay tarafından verilen emsal karara kadar uzun bir süreç başladı.

THH burada tüketiciyi haklı bularak ürünün bedelinin iade edilmesine yönelik bir karara imza attı. Fakat kargo şirketi karara itiraz ederek THH’ye dava açtı. Gerekçe olarak da tüketicinin kargoyu herhangi bir ihtirazi kayıt konulmadan teslim aldığını belirtti.

Dava edilen tüketici ise ürünün kutusunda belirgin hasar olmadığını fakat kargo esnasında kırıldığına dair elinde fotoğraflar ve şahidi olduğunu belirtti. Bunun üzerine mahkeme tüketiciyi haklı bularak kargo şirketinin eşyanın taşınması ve güvenliğinden sorumlu olduğu ve üzerine düşen görevi yerine getirmediği yönünde bir karar verdi.

Fakat Adalet Bakanlığı eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle bir talepte bulunduğu için dava dosyası Yargıtay 11. Hukuk Dairesine gitti. Burada ise alıcının kargoyu teslim alırken hasarlı olduğu yönünde bir resmi beyanı bulunmadığı için kargo şirketinin lehine karine oluştuğunu ve artık ispat etmesi gereken kişinin tüketici olduğunu belirterek önceki duruşmalarda sunulan delillerin ispata yeterliliğinin sorgulanmamış olması nedeniyle verilen kararların bozulması yönünde emsal bir karar alıyor.

Alınan emsal kararda şunlar söylendi:

“Gönderen veya gönderilenin, ziya veya hasar halinde taşıyıcıya karşı haklarını kullanabilmesi için emtia teslim alınırken ihtirazi kayıt koyması, kanunda belirtilen süreler içinde ve kanunda belirtilen şekilde bildirimde bulunması gereklidir.

Somut olayda davacı taşıma şirketi, gönderinin alıcısına teslim edildiğini, kargonun alıcısı tarafından herhangi bir ihtirazi kayıt ileri sürülmeden teslim alındığını iddia etmiştir. Davalı taraf, delil olarak fotoğraf ve tanık anlatımına dayanmıştır.

Mahkemece, dosyaya sunulan fotoğraflarda taşıma sözleşmesine konu emtianın kırılmış olduğu, davacı kargo şirketinin üzerine düşen edimi tam olarak yerine getirmediği, davalıya atfedilecek bir kusur bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dairemizin yerleşik içtihatlarında kabul edildiği üzere hasar ihbarında bulunulmadığı takdirde, eşyanın sözleşmeye uygun olarak teslim edildiği yönünde taşıyıcı lehine bir karine oluşur. Karinenin, aksini ispat külfeti bu durumda alıcıya düşer.

Alıcı olan davalı taraf dosyaya bu yönde fotoğraf sunmuş ve tanık anlatımına dayanmıştır. Bu durumda mahkemece davalının sunduğu bu delillerin davacı taşıyan lehine oluşan karinenin aksini ispata yeterli olup olmadığı değerlendirilmeksizin karar verilmesi doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Adalet Bakanlığı’nın 6100 sayılı HMK’nın 363. maddesine dayalı konun yararına bozma talebinin kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına oy birliğiyle karar verildi”

Yorum yapın

vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 vozol 10000 vozol 12000 vozol puff time casino casino siteleri